Nieuws

 • Als u nog niet bent terugverwezen naar uw huisarts, moeten recepten die door een medische specialist zijn voorgeschreven, worden herhaald via de polikliniek van het ziekenhuis. Alleen als er expliciet met de medische specialist is afgesproken dat uw huisarts de herhaalmedicatie zal verzorgen en de medische specialist dit heeft bevestigd via correspondentie met uw huisarts, kan uw huisarts de medicijnen herhalen. Echter, er dient wel een actuele brief aanwezig te zijn waarin beschreven staat om welke medicatie het gaat.

  Uw huisarts kan medicatie niet voorschrijven op basis van mondelinge informatie, omdat dit te foutgevoelig is en fouten kan veroorzaken.

  Herhaalrecepten aanvragen via de huisarts geldt dus alleen voor medicijnen die door uw huisarts zijn voorgeschreven. Als u medicijnen heeft die door andere artsen zijn voorgeschreven, bijvoorbeeld door uw arts in het ziekenhuis, dient u ook contact op te nemen met de polikliniek van het ziekenhuis.

  Zie ook: https://verwijsafspraken.nl/#/formulieren-machtigingen/herhaal-medicatie

 • Per 1 februari kunt u bij ons terecht voor uw reizigersadvisering. 

  Uw mooie reis geboekt, de voorpret kan beginnen! Heeft u ook aan uw vaccinaties gedacht? Wanneer u een verre reis gaat maken, zijn er vaak reizigersvaccinaties en medicijnen tegen malaria nodig. Wij adviseren u, het liefst 6 weken voor vertrek, een reizigersadvies te laten maken. Wij denken na over de risico’s die u op uw reis zou kunnen lopen en geven u ook een reisadvies mee.

  Dokter Grootfaam is geregistreerd in het LCR Kealitisreigerster, wat betekent dat zij voldoet aan de aan de LCR kwaliteitsvereisten. Zij is ook bevoegd om gele koorts vaccinaties toe te dienen.

  Vraag de assistente of de huisarts naar de mogelijkheden en eventuele kosten. 

 • Zorgkosten: wat betaalt u?

  Moet u binnenkort naar het ziekenhuis of andere zorginstelling? Of bent u al patient? Hier vindt u informatie over het betalen van de zorgkosten.

  Checklist vóór u naar een zorginstelling gaat: 

  • Heeft uw zorgverzekeraar een contract met de zorginstelling?
  • Vergoedt uw polis de behandeling waarvoor u naar de zorginstelling gaat?
  • Heeft u een verwijzing van uw huisarts, een hulpverlener of een medisch specialist?

  Houd er rekening mee dat: 

  • uw huisarts of andere hulpverleners niet op de hoogte zijn van de dekking van uw polis na een verwijzing.
  • behandelingen die onder de basisverzekering vallen altijd worden verrekend met uw eigen risico (met uitzondering van verloskundige zorg en zorg voor kinderen onder de achttien jaar).
  • u voor spoedzorg altijd op de Spoedeisende Hulp terecht kunt, ongeacht uw zorgverzekeraar. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar uw huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts(enpost) worden niet verrekend met uw eigen risico.
  • een gediplomeerde optometrist, orthoptrist of audicien u rechtstreeks naar het ziekenhuis kan verwijzen?
  • er vaak geen extra verwijzing van een huisarts meer nodig is?
  • een second opinion wordt aangevraagd bij uw behandelend arts en niet bij uw huisarts?
  • een verwijzing van de huisarts 365 dagen geldig is (275 dagen naar een zorginstelling)? Is de wachttijd langer dan een jaar? Dan blijft de verwijzing geldig.
  • dat u de verwijzing van ziekenhuis/kliniek A kunt gebruiken voor ziekenhuis/kliniek B als u daar nog niet bent geweest (bijvoorbeeld als de wachttijd te lang is)?
  • dat de huisarts geen verwijzing meer mag sturen als de afspraak al geweest is?
  • wanneer u tijdens tijdelijk verblijf in het buitenland letsel oploopt en er een operatie-indicatie is en behandeling in Nederland plaats kan vinden, de u rechtstreeks contact kunt opnemen met de traumapoli in een ziekenhuis in Nederland?

  Meer weten? Kijk op Ontregel de Zorg: www.ordz.nl

 • Vanaf 1 februari 2023 gaat er een annuleringsregeling van start als u komt zonder u af te melden of als u de afspraak bij de POH-GGZ bent vergeten. Dit houdt in: een afspraak kan geannuleerd of verzet 48 tot uiterlijk 24 uur van te voren. Indien dat niet gebeurt krijgt u een rekening van 25 euro bij het niet verschijnen of te laat annuleren van uw afspraak.

  Reden hiervoor is het volgende:
  Het gebeurt te vaak dat mensen niet komen op hun afspraak. Naast dat dit kostbare tijd is, is dat ook vervelend voor een andere patiënt die soms nog weken moet wachten op een afspraak.