« terug naar vorige pagina

Missie en visie

Wij willen laagdrempelig toegankelijk zijn voor patiënten die onze hulp nodig hebben. Daartoe streven we naar een goede bereikbaarheid, vriendelijke en respectvolle bejegening en bij voorkeur toegang tot het spreekuur dezelfde dag als de patiënt denkt dat dit noodzakelijk is.
Wij willen de patiënt zoveel mogelijk zelf de regie geven waar mogelijk. Daarom streven we naar goede voorlichting, uitleg en ondersteuning. Voorlichting mondeling en schriftelijk, de weg wijzen op internet, aansluiten bij wensen van de patiënt. Patiënten worden betrokken in de besluitvorming betreffende hun behandeling.