Welkom bij huisartsenpraktijk

Ilpendam

 
IMG_2822.jpg

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8:00 - 17:00
Telefonisch afspraken (of overleg met assistente): 8:00 - 12:00 via 020 436 1252 (optie 3 kiezen in het keuzemenu)
Spoedgevallen: 020 436 1252 - gehele dag bereikbaar (optie 1 in het keuze menu)
Levensbedreigende situaties: 112

Spoedpost

Tijdens avonden, nachten en in het weekend wordt de huisartsgeneeskundige zorg regionaal verzorgd door Spoedpost Waterland.

Adres: Waterlandlaan 250 1441 RN Purmerend

Tel: 0299 313 233

Spreekuren

Zowel ’s morgens als ’s middags (met uitzondering van donderdagmiddag) is er spreekuur op afspraak. Visites worden zoveel mogelijk tussen de middag gereden.

  • Esther Broekhuizen is op, dinsdag, woensdag en soms extra op donderdag aanwezig. Buiten deze dagen werkt zij vanuit huis en op andere lokaties zoals diverse Huisartsenposten, de strand-EHBO in Zandvoort, de gevangenis etc.

  • José Dassen werkt op maandagen en donderdagen.

  • Hanna Dikker Hupkes is op vrijdag als vaste waarnemend huisarts in de praktijk.

  • Wanneer geen van deze drie huisartsen in de gelegenheid is, werken wij zoveel mogelijk met een vaste poule huisartsen, met eerdere ervaring en bekendheid met de praktijk.

Wij leiden coassistenten op vanuit het AMC. Deze ‘bijna-dokters’ hebben gemiddeld 5 jaar geneeskunde studie achter de rug. Zij blijven 5 weken in de praktijk. De assistente kan u vragen of u onderzocht wilt worden door de coassistent. U mag altijd nee zeggen. De coassistent overlegt alles met de huisarts en werkt onder diens supervisie.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente u naar de aard van uw klacht: dit om een inschatting te kunnen maken van de ernst, de urgentie en de benodigde tijd voor een consult. Dit alles uiteraard met het doel u zo goed mogelijk te helpen.

Naast de huisartsen hebben alle andere praktijkmedewerkers, dus ook de assistentes, hun beroepsgeheim.

Chirurgische verrichtingen, het inbrengen van anticonceptie spiraaltjes en langere gesprekken vinden zoveel mogelijk in de middaguren plaats; er kan dan ruimer tijd ingepland worden.

Apotheek

Huisarts Ilpendam is uitgiftepunt voor Apotheek Volendam. Het apotheek-uitgiftepunt is maandag t/m vrijdag geopend van 16.00 tot 17.00 uur.

Medicatie tijdens het ochtendspreekuur voorgeschreven door de huisarts, kan meestal dezelfde middag opgehaald worden.

I.v.m. drukte en andere werkzaamheden van de assistentes vragen wij u vriendelijk doch dringend de medicatie uitsluitend tijdens het openingsuur van het apotheekuitgiftepunt, dus tussen 16.00 en 17.00 uur op te halen, en niet daarvòòr. Onze oprechte dank voor uw medewerking en begrip!

Screen Shot 2018-11-13 at 14.18.21.png

Inschrijfformulieren

Indien u zich wilt inschrijven als patiënt in onze huisartsenpraktijk dan kunt u hieronder 2 inschrijfformulieren vinden. U kunt deze afdrukken, invullen en bij onze praktijk inleveren.