« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Huisarts Ilpendam gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisarts Ilpendam deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisarts Ilpendam bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisarts Ilpendam houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisarts Ilpendam vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisarts Ilpendam informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisarts Ilpendam informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisarts Ilpendam informeert patiënten indien Huisarts Ilpendam bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.