« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

Zowel ’s morgens als ’s middags (met uitzondering van donderdagmiddag) is er spreekuur op afspraak. Visites worden zoveel mogelijk tussen de middag gereden. U kunt bellen met 020 436 12 52. U kunt u ook online een afspraak maken bij de huisarts, klik hier voor meer informatie.

  • mevrouw D. Grootfaam is als huisarts aanwezig van maandag tot en met vrijdag.
  • mevrouw C. Wouters is als POH Somatiek aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag. 
  • mevrouw S. van Stolk is als POH GGZ elke maandag aanwezig.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente u naar de aard van uw klacht: dit om een inschatting te kunnen maken van de ernst, de urgentie en de benodigde tijd voor een consult. Dit alles uiteraard met het doel u zo goed mogelijk te helpen.

Naast de huisartsen hebben alle andere praktijkmedewerkers, dus ook de assistentes, hun beroepsgeheim.

Chirurgische verrichtingen, het inbrengen van anticonceptie spiraaltjes en langere gesprekken vinden zoveel mogelijk in de middaguren plaats; er kan dan ruimer tijd ingepland worden.

Per consult bij de huisarts kan in principe 1 klacht besproken worden. Heeft u meerdere klachten? Houdt er dan rekening mee dat u daar een nieuwe afspraak voor dient te maken.