« terug naar vorige pagina

Wilsverklaring en reanimatie

Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen.
Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven.

Onderstaand vindt u informatie over het voeren van een gesprek met uw huisarts over het levenseinde en over het voorbereiden van het opstellen van een wilsverklaring.

Link: Het levenseindegesprek

Hieronder kunt u tevens een voorbeeld document downloaden van een wilsverklaring die u zou kunnen gebruiken.
voorbeeld behandelverbod
voorbeeld euthanasieverzoek
voorbeeld niet-reanimeren verklaring