« terug naar vorige pagina

Wilsverklaring en reanimatie

Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen.
Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven.

Onderstaand vindt u informatie over het voeren van een gesprek met uw huisarts over het levenseinde en over het voorbereiden van het opstellen van een wilsverklaring. Kijk ook op: Wensen voor zorg en behandeling of Het levenseindegesprek

Hieronder een aantal nuttige formulieren en websites:
Donorregister
Niet reanimeren verklaring
Tips op papier zetten euthanasiewens

Wilsverklaringen en euthanasieverklaring om in te vullen kunt u kopen bij: www.zorgverklaring.nl of NVVE of NPV
Euthanasie expertise centrum