Landelijk Schakelpunt (LSP)

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het weekend.

Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.

 
 

Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht

Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via het LSP. U moet uw huisarts en apotheek eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

U kunt zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via het LSP. Als u geen toestemming hebt gegeven, kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.

Kijk voor meer informatie ook op volgjezorg.nl