« terug naar vorige pagina

Carola Wouters

 

Carola

Carola Wouters werkt als Praktijkondersteuner Somatiek en Palliatieve & Oncologische zorg. Zij verzorgt in de praktijk het Cardiovasculair Risico Spreekuur en deels het spreekuur voor mensen met Diabetes Mellitus. Dat wil zeggen zij begeleidt mensen met o.a. hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en suikerziekte. Haar spreekuren zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zij overlegt dagelijks met de huisarts en werkt ook samen met de plaatselijke fysiotherapeuten en diëtiste; dit om tot de best passende leefstijladviezen te komen.

Hiernaast doet zij ook visites in het kader van ouderenzorg. Zij werkt hierbij nauw samen met het wijkverpleegkundige team en fysiotherapeuten; daarnaast neemt zij deel aan diverse regionale overleggen om zowel de kwaliteit van leven als de zorg voor ouderen te bevorderen.

Als bijzondere specialisatie heeft zij ook het Praktijkondersteunerschap Palliatieve & Oncologische zorg op zich genomen. Zij ondersteunt patiënten in de (naderende) laatste levensfase en ook hun naasten. Samen met de huisarts probeert zij continuïteit van zorg te bieden, waarbij zij kan helpen bij allerlei medische, spirituele en praktische vragen op dit gebied. Zij heeft in samenspraak met haar opleiding en de huisarts een protocol Wilsverklaring ontwikkeld; u kunt haar of de huisarts desgewenst benaderen voor een gesprek hierover.